Alta löydät virallisen tietosuojaselosteemme. 

Tiivistettynä tämä seloste kertoo sinulle, että tietosi ovat turvassa meillä. Emme ikinä anna tietojasi ulkopuolisille ilman lupaasi ja sinä itse saat määrittää miten saamme tietojasi käyttää. Kaiken yhteydenpitomme tarkoituksena on palvella sinua parhaalla mahdollisella tavalla, sinua kunnioittaen.

Kunnioitamme yksilön tietosuojaa. Käsittelemme henkilötietoja vastuullisesti henkilötietolain asettamissa puitteissa vastuullisesti. 

Pyydämme henkilötietoja vain omaa asiakasrekisteriämme varten, emme luovuta tietoja ulkopuolisille ilman lupaa.

YHTEYSTIEDOT:

HIMA Happiness Oy, Laivanvarustajan 2d lh8, 00140 Helsinki
+358 50 466 9808 | info(at)himahappiness.com | himahappiness.com

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä: HIMA Happiness Oy | Y-tunnus 2517064-7

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö: Laura Janger-Laitio | HIMA Happiness Oy | [email protected] | +358 50 4399940

3. Rekisterin nimi: HIMA Happiness -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen sekä HIMA Happiness Oy:n palveluiden/tuotteiden tarjoamiseen, myymiseen, markkinointiin, kehittämiseen ja tilausten toimittamiseen.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä sähköisesti osoitteeseen info(at)himahappiness.com

Rekisteri pitää sisällään:

– HIMA Happiness Oy:n tuotteiden ja palveluiden asiakkaat ja yhteydenotot
– HIMA Happiness -verkkokauppa asiakkaat
– HIMA Happiness -uutiskirjeen tilaajat

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää osittain tai kokonaan seuraavia tietoja:
– Asiakkaan etu- ja sukunimi
– Sähköpostiosoite tai -osoitteet
– Postiosoite
– Puhelinnumero(t)
– Tiedot käsitellyistä tilauksista
– Kiinnostuksen kohteet

– Akuutit sairaustiedot HIMA Wisdom Practitioner – ja henkisen valmentajan koulutusten osalta
– Eritysruokavaliotoiveet koulutusten osalta


Verkkokursseille rekisteröityneet asiakkaat lisäksi: 
– Käyttäjätunnus
– Salasana


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat asiakkaan palveluihin rekisteröityessä syöttämät tiedot sekä asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla antamat tiedot asiakkaan pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa palvelua tai tuotetta.


Tietoja kerätään seuraavilta nettisivuilta: 
www.himahappiness.com
www.hima-happiness.thinkific.com (verkkokurssialusta)
www.kajabinext.com (verkkokurssialusta)
– HIMA Happiness -verkkokaupan asiakastietoina (holvi.com/shop/himahappiness)
– Muiden HIMA Happiness Oy:n omistuksessa olevien www-sivujen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta.

Asiakkaan ostaessa jonkin HIMA Happiness:n yhteistyökumppanin tuotetta tai palvelua, on rekisterinpitäjällä oikeus ilmoittaa ostoon tarvittavat tiedot yhteistyökumppanille. Asiakas saa halutessaan yhteystiedot kyseisestä yrityksestä ja heidän rekisteriselosteestaan. Tämä koskee erityisesti koulutuksiamme, koska Suomen ryhmämatkalaista johtuen koulutuksiimme kuuluvien retriittien majoitus- ja ruokailupalvelut ovat omakustanteisia. HIMA Happiness Oy on velvollinen ilmoittamaan erityisruokavaliot sekä osallistujien nimet ja sähköpostiosoitteet laskutusta varten retriittipaikkaan. 

Koulutuksiimme sisältyvien pienryhmä- ja paritöiden mahdollistumiseksi jaamme osallistujien nimet, sähköpostit ja puhelinnumerot ryhmäläisten kesken.


8. Tietojen säilyttäminen
Rekisterinpitäjä säilyttää kohdassa 5 mainittuja tietoja toistaiseksi. Tietoja voidaan poistaa kohdan 10 mukaan.

9. Tietojen tarkastaminen ja muuttaminen
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä rekisterissä löytyvät tiedot milloin tahansa. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet asiakastiedot rekisterinpitäjälle. Tarkastukset ja muutokset sähköpostilla info(at)himahappiness.com

10. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms. tai rekisterissä olevan henkilön tiedot osoittautuvat vanhentuneiksi.

Tiedot voidaan poistaa rekisteristä välittömästi asiakkaan omasta pyynnöstä. Tietojen poistaminen edellyttää kirjallisen pyynnön osoitteeseen info(at)himahappiness.com. Sähköpostilistalta asiakas voi poistaa tietonsa helposti kunkin sähköpostin lopussa olevan linkin kautta. Tiedot on poistettu, kun asiakas saa asiasta vahvistuksen sähköpostiinsa. 


11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Vain määrätyt henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin. Tietoihin pääsy edellyttää salasanan ja käyttäjätunnuksen käyttämistä.

Arkaluontoisia asiakirjoja, kuten lääkärintodistuksia peruutusten yhteydessä, emme ota vastaan sähköpostitse.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Onko sinulla kysyttävää tietosuojastamme?
Vastaamme mielellämme kysymyksiisi puhelimitse +358 50 439 9940 ja sähköpostitse osoitteessa info(at)himahappiness.com